• medipoort
 • zorgverleners
 • huren
 • adres
 • Ergotherapie de Verandering

  Ergotherapie kan worden ingezet bij iedereen die belemmerd wordt in het uitvoeren van zijn dagelijkse activiteiten. Hierbij kan je denken aan klachten door een chronische aandoening, problemen met prikkelverwerking of stress en burn-outklachten.

  Vaak wordt gedacht dat ergotherapeuten alleen adviseren of ondersteunen t.a.v. ergonomie, hulpmiddelen en (vervoers)voorzieningen. Echter doen ergotherapeuten nog veel meer dan dat.

  Kenmerkend van de psychosomatische ergotherapie is dat er rekening gehouden wordt met de wisselwerking tussen het denken, voelen en doen en de invloed van de omgeving daarop. Het accent ligt niet op de medische diagnose, maar op het totale functioneren en hoe je daarin met je klachten omgaat. Ergotherapie de Verandering leert je weer grip te krijgen op jouw dagelijks handelen door o.a. creëren van balans en energiemanagement.

  Mijn naam is Justy Schaap. Ik heb na mijn opleiding tot ergotherapeut mij gespecialiseerd tot psychosomatisch ergotherapeut. Deze opleiding heeft mij extra handvatten gegeven om mensen met complexe pijn- of vermoeidheidsklachten optimaal te ondersteunen en versterken.

  Ik help graag andere mensen bij het vinden van hun balans in het dagelijks leven, zodat ze met een tevreden gevoel in hun leven kunnen staan. Als je namelijk doet wat je altijd al deed krijg je wat je altijd al kreeg. Bewustwording is de eerste stap tot verandering, zowel thuis als op de werkvloer. Echter hebben we soms de juiste ondersteuning nodig, om verandering mogelijk te maken.

  Ergotherapie de Verandering