• medipoort
 • zorgverleners
 • huren
 • adres
 • Rebis kinder psychiatrisch Centrum 

  REBIS is een instelling die staat voor deskundige hulp bij psychische problemen van kinderen, jongeren tot 18 jaar en hun ouders. Hierbij kan men denken aan o.a. ADHD, contact-, gedrags-, angst-, en schoolproblemen, depressieve klachten extreme verlegenheid, etc. REBIS richt zich zowel op diagnostiek als op behandeling. 

  Spinding 13-2
  5431 SN  Cuijk
  0485-337033
  info@rebis-kpc.nl
  www.rebis-kpc.nl

  Klachten waarvoor u ons als ouder o.a. kunt raadplegen: 
  - Mijn kind is zo druk, heeft het misschien ADHD?
  - Mijn kind kan niet goed samenspelen, is het autisme?

  Een kind/jongere kan o.a. de volgende gedachten / gevoelens hebben: 
  - Ik ben zo verlegen, hoe moet ik nu verder? 
  - Ik heb depressieve klachten, ik word vaak niet begrepen, ik weet het niet meer!

  REBIS biedt zorg die laagdrempelig is en dus voor ieder toegankelijk. REBIS probeert de wachttijden zo kort als mogelijk te houden. Nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden, is er geen wachttijd meer. 

  Rebis kinder psychiatrisch Centrum